Systemisch bekeken

Systemisch bekeken
In de systemische begeleiding wordt een situatie, een vraag of een wens vanuit een breed perspectief bekeken. Dit komt voort vanuit het weten, dat ieder mens deel uitmaakt van een groter geheel, een gezin en familie. Dit wordt een systeem genoemd. Wij kennen meerdere systemen, waarvan het familiesysteem en organisatiesysteem voorbeelden zijn. Je zou kunnen zeggen dat het een verzameling van elementen is die een onderling verband hebben en elkaar beïnvloeden. Ze zijn belangrijk voor de vrije persoonlijke ontwikkeling van ieder persoon die deel uit maakt van het systeem.

Kleine en grotere verstoringen in het systeem, gebeurtenissen die impact hebben (gehad), kunnen generaties lang van invloed zijn op het welbevinden, de ontwikkeling en het functioneren van een individueel persoon, die deel uit maakt van dit familiesysteem. 

Systemische begeleiding laat helder zien en ervaren wat er van jóu is en wat van de ander, wat jij onbewust op je hebt genomen en welke dynamieken jou belemmeren in jouw persoonlijke keuzes en groei. 

Er ontstaat inzicht, bewustwording en een positieve verandering in stagnaties, in het kunnen doen wat je graag wilt doen; in gevoelens van angst, verdriet, boosheid, depressieve gevoelens, een schuldgevoel, het gevoel dat je er niet bijhoort; in patronen en verslaving; in de (onbewuste) angst voor binding, het aangaan van een relatie; in het welzijn van gezinsleden en het gezin als geheel.

TERUG naar de hoofdpagina